For Students

Nekonvenční algoritmy a výpočty - (NAVY) se skládá ze 3 odborníků a 12 doktorandů zaměřených na výzkum a výuku v oblasti nekonvenčních výpočtů a komplexních systémů. V této oblasti se zabýváme problematikou bioinspirovaných výpočtů, buněčných automatů, fraktální geometrie, deterministického chaosu, počítačových virů, hackingu, kyberkriminality a zpracováním obrazu v medicínské oblasti. Máme výzkumné granty v oblasti zpracování  velkých objemů dat, konkrétně v oblasti astroinformatiky. Skupina rovněž pracuje v oblasti interdisciplinárních aplikacích.


Co Vás naučíme

Skupina garantuje nejen výzkum, ale i výuku. Garantujeme předměty Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů, Biologicky inspirované výpočty a další, které jsou nyní v přípravě. Naučíme Vás co to jsou počítačové viry, jak se množí a šíří, jaké metody a softwarová vybavení používají hackeři, vše podstatné o malware, neučíte se používat evoluční algoritmy a uvidíte, jak je Darwinova teorie evoluce aplikovaná v oblasti evolučního hardware, seznámíte se s algoritmy simulujícími umělý život. Naučíte se řešit problémy, jejichž řešení hrubou silou by trvalo déle než doba po kterou existuje náš vesmír. Uvidíte souvislosti mezi počítačovými viry, umělým životem, deterministickým chaosem a fraktální geometrií. Naučíte se a pochopíte, jak byla použita fraktální geometrie v počítačových simulacích leteckých simulátorů nebo ve filmech Hvězdné války. Naučíte se používat tyto poznatky jak klasickým, tak i velmi netradičním způsobem v zajímavých aplikacích a mnohem mnohem více.


Co z našich předmětů uplatníte v praxi

Náplní našich předmětů nejsou jen abstraktní teorie, které se samozřejmě v předmětech vyskytovat musí, ale hlavně praktické zaměření a využití získaných znalostí v reálném životě. Z tohoto důvodu je do výuky zahrnuto nejen velké množství příkladů a cvičení, ale i možnost dělat bakalářské a diplomové práce u firem (Tieto, ...). Naši absolventi nacházejí uplatnění v praxi jako informatici, specialisti na počítačovou bezpečnost, tvorba a zpracování grafiky v hrách a průmyslových aplikacích, apod.


Aktuálně běžící projekty magisterské výuky

  1. Paralelní evoluční techniky  

  2. Tvorba aplikací sloužících k vyhledávání bezpečnostních rizik na mobilních systémech 

  3. Hejnová inteligence - algoritmy a vizualizace 

  4. Evoluce digitálního kódu 

  5. Crowdsourcing a rozsáhlé kolekce dat 

  6. Nenkonvenční algoritmy v gamesourcingu 

  7. Řízení a analýza komplexních systémů 

  8. Nálada/stav uživatele s použitím EyeTrackingu 

  9. Extrakce klíčových informací z webových stránek 

  10. Analýza identity uživatele webu 
Unconventional Algorithms and Computing

Nekonvenční algoritmy a počty - NAVY