NAVY

Nekonvenční  Algoritmy a  počty
Unconventional Algorithms and Computation

Research grants and activities (including grants from VSB-TU Ostrava, supervisors and co-supervisors):

SP2019/137, Artificial Intelligence in Computer Security and Gamesourcing, 2019
RPP2019/62, Innovation of the lecture: Computer Viruses and Computer Systems Security, 2019
TAČR - Automated Monitoring System a modelling groundwater pollution from non-singular industrial sources, 2018 - 2021
SGS SP2018/177, Unconventional algorithms and computer security
IRP/2018/234, Innovation of the cybersecurity lectures
Internal grant for research and cooperation with Universities in China (VSB-TU -- City University Hong Kong), 2015 - 2016
TAČR -  Security of Mobile Devices and Communication, a bilateral project between CZ and Vietnam, 2015 - 2017
GAČR P103/15/06700S Unconventional Control of Complex Systems, 2015 - 2015 - 2017
GAČR P103/13/08195S, Ivan Zelinka, Highly Scalable Parallel and Distributed Methods of Data Processing in E-science, 2013 - 2015
SGS SP2015/142, Ivan Zelinka, Unconventional Algorithms - Innovation and Applications, VSB-TU Ostrava, 2015
SGS SP2014/159, Ivan Zelinka, Unconventional Computing in Modeling and Data Analysis, VSB-TU Ostrava, 2014
SGS SP2013/114, Ivan Zelinka, Unconventional Computing in Practical Applications, VSB-TU Ostrava, 2013
GAČR 102/09/1680, Ivan Zelinka, Control Algorithm Design by Means of Evolutionary Approach
GACR 102/06/1132, Ivan Zelinka, Softcomputing methods in control, (evaluated as EXCELLENT)
Research project  EU FP7 – PROMOEVO, supervised by PERA UK, co-supervised for CZ by prof. Ivan Zelinka
FRVŠ 2039/2007, A, Ivan Zelinka, Laboratory of parallel computation
EU FP5 – RESTORM, Ivan Zelinka (team member), BLC – British Leather Centre, Northampton, Great Britain
GAČR: Farana R., Ličev, L.: Vývoj zařízení na 3D ultrazvukové zobrazení a měření aterosklerotického plátu., GA 101/06/0491, GAČR, 2005-2008
IGA FEI: Sojka, E., Ličev, L.: Nové algoritmy a technické prostředky pro zpracování obrazových a multimediálních dat ve vědeckých, průmyslových, 
lékařských a mobilních aplikacích., IGA/07/2006, 2006 - 2007
Dílčí část 1 - Ličev, L.: Nové metody a algoritmy pro zpracování a analýzu obrazu.
IGA FEI: Jindřich Černohorský, Ličev, L.: Biomedicínské inženýrské systémy III - 2007., IGA/07/2007, 2007 – 2008.
Dílčí část 3 - Ličev, L.: Realizace metod a postupů zpracování a vyhodnocení obrazových dat z lékařských aplikací.
IGA FEI:Jindřich Černohorský, Ličev, L.: Grantu č. 2/2008 Biomedicínské inženýrské systémy.
Téma: Zpracování snímků v lékařských aplikacích, spolupráce s kat. 457.
SGS: SP2012/169 | VSB-TU, HGF | 1.3.2012-1.12.2012 Traffic simulation using multiagent architecture: I was responsible for designing and implementing an architecture that will support the high level of modularity.
FLOREON | VSB-TU, FEI | 1.9.2011-31.12.2012, Jan Plucar, Patrik Dubec, Responsible for research in the area of designing plugin-able architecture of ASP.NET MVC technology.
INDECT | EU FP7| 1.9.2011-31.12.2013, Jan Plucar, Patrik Dubec, Responsible for a research in the area of relationship mining, social network analysis and large graph visualization.

Registered softwareRIV/61989100:27240/11:86079044, VSB-TU, FEI, IVAS - Interactive video audio system
SGS/031/13-12-2012_SW, VSB-TU, FEI, FIPA compliant MAS architecture components